Bazyli Czerwiński


Informacje:
  • Miasto: Bukowsko
  • Województwo: podkarpackie
  • Data dołączenia: 2022-02-24
  • Wszystkich Artykułów: 0
  • Liczba Komentarzy: 0
Opis

Jestem inspektorem państwowej inspekcji pracy. Do moich głównych zadań należy nadzorowanie i kontrolowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. A także analizowanie umów i wynagrodzeń, czy innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Pracuję w myśl pewnych zasad i tego samego oczekuję od współpracowników. Niezwykle solidnie przykładam się do swoich obowiązków i dokładnie wykonuję powierzone mi zadania.

Tagi

Bazyli nie opublikował jeszcze żadnego artykułu z tagami.

Artykuły autora
Komentarze